Welkom in ons groen kantoor

Ijverige grazers aan het werk

Onze Hooglanders worden op verschillende plaatsen aan het werk gezet. Er zijn seizoensarbeiders die veelal op privéterrein aan seizoensbegraving doen. Andere dieren worden met een contract van langere duur aan het werk gezet in natuurgebieden of -domeinen.

De keuze voor natuurbeheer door begrazing wordt steeds vaker gemaakt. En als je de voordelen afweegt, lijkt dit ook een voor de hand liggende keuze. Verschillende dieren kunnen ingezet worden als natuurgrazers. Schapen, Konikpaarden, pony’s en runderen zijn de meest gekende.

Begrazing is trouwens al eeuwenlang verbonden met veeteelt. De klassieke begrazing gebeurt immers binnen de context van landbouwproductie. Bij deze zogeheten landbouwbegrazing wordt de beschikbare oppervlakte optimaal benut en bemest.

Intensieve begrazing als onderdeel van intensieve veeteelt leidt tot mestoverschotten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Bij overbegrazing worden bovendien de oorspronkelijke vegetatie en de ecologische processen verstoord en soms zelfs vernietigd.

Begrazing kan echter ook op een ecologische manier gebeuren.  De essentie van natuurlijke begrazing is dat grazers onbeperkt en ongestuurd te werk gaan waar ze willen.  Ze kunnen bijvoorbeeld onbeperkt van weiland naar weiland lopen en hun voortplanting en sterfte wordt niet door de mens geregeld.  

Dit betekent echter niet dat wij onze dieren aan hun lot overlaten.  Uiteraard volgen wij onze Coos op.  Zo krijgen ze hun verplichte jaarlijkse vaccinaties tegen IBR en Blauwtong en wordt hun algemene gezondheid opgevolgd.

Bugs 29/05/2022

Jong geleerd: Bugs plant haar dag in Liedekerkebos

Begrazing als beheersmaatregel voor natuurgebieden door de inzet van speciaal voor natuurbeheer geschikte soorten vee is relatief nieuw. Het beheer met grote grazers in België kwam pas op gang na 1975.

Bij begrazing van natuurgebieden wordt vaak tot op zekere hoogte natuurlijke begrazing nagebootst. Deze natuurbegrazing kan verschillende doelen hebben: meer wildernis of natuurlijke processen, gewoon onderhoud of biodiversiteitsbevordering. Kruidenrijke graslanden kunnen verarmen indien begrazing verdwijnt.

Onze Highlanders zijn uitstekende landschapsarchitecten en zullen worden ingezet voor onderhoud en bevordering van de biodiversiteit. En kolfje naar hun hand: ze zullen woekerende varens vertrappelen, waardoor bloemen ruimte krijgen om te groeien en te bloeien, hun mest is uitstekende meststof en ze verspreiden de zaden van veldbloemen omdat die in hun lange vacht blijven hangen en hierdoor verder meegedragen worden

Onze fold hard aan ’t werk

Op privéterrein werken onze Heilan Coos achter gesloten deuren, maar je kan hen uiteraard altijd een bezoekje brengen in hun openbaar toegankelijke werkdomein.

Enkele van onze dames, en af en toe ook een heer, zijn op dit ogenblik hun vaardigheden aan het botvieren in het Pajottenland: in het Hertigembos/Liedekerkebos op de grens van Sint-Katherina-Lombeek en Liedekerke, in de natuurgebieden Ter Pede (Schepdaal) en Sint-Martens-Bodegem (beiden Dilbeek) en op de heuvels van de Kesterheide te Gooik  Enkele meisjes voorzien tijdens een korte periode in de winter ook jaarlijks De Dommelingen langs de Dender in Liedekerke van een goede snoeibeurt.  In opdracht van en samenwerking met het Agentschap Natuur & Bos, locale Natuurpunten en de Landmaatschappij beheren zij een deel bossen en open ruimtes.

Maud, Eilidh, Mutti, Moon, Duff & Fie in Hertigembos

U bent uiteraard steeds welkom om onze Heilan Coos in al hun glorie en ijver te bezoeken in hun werkomgeving. Wij vragen echter met aandrang hen niet te benaderen. De omheining is bedoeld om hen op hun werkvloer te houden, maar dient evengoed als scheiding tussen mens en dier.

Schotse Hooglanders mogen dan wel tot de meest zachtaardige runderen behoren, ze worden nog altijd liever met rust gelaten. Dus laat hen vooral ongegeneerd verder werken. Indien ze geïrriteerd zouden geraken, komen ze ongemeen krachtig en gevaarlijk uit de hoek. Hun hoorns zullen dan ingezet worden als wapen.

Over het algemeen zijn koeien en honden geen goede combinatie. De Highlander vormt hier geen uitzondering op. Houdt dus zeker uw viervoeter aan de lijn. Ruim steeds de grote boodschap van je hond op. In hondenkakjes kunnen wormen en ziektes zitten die overdraagbaar zijn op mens en dier of de grond kunnen vervuilen.

Onze Heilan Coos worden ingezet als extensieve grazers: ze zullen heel het jaar door in de natuurgebieden lopen en krijgen ook gezelschap van een stier. Dit betekent dat er ook kalfjes zullen geboren worden. Uiteraard mag u op kraambezoek komen. Maar bewaar afstand. Hooglanders zijn fantastische moeders en heel de fold, mama op kop, zal ingrijpen wanneer zij menen dat één van de kalfjes in gevaar is.

En dan hebben we het nog niet over de papa gehad… Die loopt trouwens ook prikkelbaar rond wanneer hij vlinders in de buik heeft.

Kortom, u bent welkom, met uw camera en met uw gezond verstand. Het blijven wilde dieren. Al werken ze op kantoor.

bronnen:

wikipedia.org