Fearghas

 [Fɜ:R-gʌs] [FEUR-geus]

Fearghas is een Gaelische naam waarvan de latere Ierse en Schotse naam Fergus is afgeleid. 

Fearghas is samengesteld uit de elementen fear ‘man’ en gus ‘kracht, sterkte’ of ‘keuze’ en betekent dus “de sterke” en “de mannelijke”. 

Fergus is de naam van verschillende Keltische volksheiligen.

betekenis

levenskrachtige, viriele, sterke en machtige man

geboren 15/12/2022

Dam: Moon of Heilan Coo

Sire: Ragnar of Heilan Coo